090 608 7968

 • EMAIL HỖ TRỢ

  cskh@vanchuyenhoaxa.com

 • SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

  (028) 66 54 54 28

 • THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ hai - Chủ nhật 07:30 am - 18:00 pm

ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA NHẬN VẬN CHUYỂN


1. Quy định về hàng hóa không nhận vận chuyển:

 • Các loại hàng hóa cấm lưu thông; cấm xuất khẩu; cấm nhập khẩu; cấm kinh doanh
 • Các loại hóa chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm 
 • Các loại hàng hóa có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, gây mất vệ sinh.
 • Tiền và các loại giấy tờ có giá trị tương đương tiền đồng Việt Nam
 • Ngoại tệ và các loại giấy tờ có giá trị tương đương ngoại tệ.

2. Quy định về khai báo và các loại chứng liên quan đến hàng hóa:

 • Người gửi hàng phải khai báo đúng và đầy đủ tên, chủng loại, tính chất hàng hóa.
 • Đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa.
 • Cung cấp các loại chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.
 • Đóng gói đúng quy cách, bao bọc đảm bảo an toàn cho hàng hóa, đối với hàng dễ vỡ, hàng nước, hàng dễ xì chảy do lưc tác động bên ngoài phải được đóng kiện trước khi vận chuyển đồng thời tuân thủ các điều kiện vận chuyển hàng theo quy định của Công ty.

3. Quy định về xác định trọng lượng hàng hóa:

 • Hàng lô, hàng lẻ: Cân, đo thể tích (dài x rộng x cao) thực tế tại thời điểm nhận  hàng. Nếu cân nặng thực tế và trọng lượng quy đổi phần nào lớn hơn sẽ được áp dụng tính cước, áp dụng căn cứ quy đổi đối với hàng nhẹ, cồng kềnh 1m3 được quy đổi bằng 300kg
 • Hàng vận chuyển nguyên Container: Người gửi hàng phải chịu trách nhiệm xác định trọng lượng hàng hóa thực không được vượt quá 26 tấn/container

4. Quy định về việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

 • Mọi khiếu nại về việc mất mát, hư hỏng hàng hóa chỉ được chấp nhận ngay tại thời điểm giao hàng cho người nhận và có biên bản xác nhận của hai bên về tình trạng thực tế hàng hóa trước khi giao hàng.
 • Ngay khi hàng hóa được giao có ký nhận đủ hàng của người nhận và không có phản hồi gì về hàng hóa đã nhận Công ty không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh sau đó.
 • Ngoài những quy định trên mọi vấn đề khác phát sinh liên quan đến hàng hóa chỉ được Công ty giải quyết trong vòng 90 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao cho người nhận.
 • Sau 90 ngày hàng hóa không có người nhận sẽ được Công ty thanh lý hoặc tiêu hủy.

5. Quyền và nghĩa vụ của người gửi hàng :

 • Được thay đổi thông tin người nhận hàng trước khi hàng hóa được giao cho người có quyền nhận hàng trước đó.
 • Được thay đổi địa điểm giao hàng, tên người nhận hàng hoặc yêu cầu vận chuyển hàng trở lại nơi gửi hàng và phải chịu mọi chí phí phát sinh do việc thay đổi người nhận hàng và địa điểm nhận hàng nếu có. 
 • Được quyền yêu cầu Công ty xác nhận số lượng hàng hóa đã nhận vận chuyển thực tế phát sinh.
 • Được bồi thường thiệt hại khi hàng hóa bị mất mát, hư hỏng do lỗi hoàn toàn của Công ty.
 • Phải thực hiện đầy đủ các điều kiện tại điều 2. trong Điều khoản quy định này.
 • Phải thanh toán đầy đủ cước và các khoản phí khác phát sinh trong quá trình vận chuyển đúng thời hạn ghi trên hợp đồng hoặc đã thỏa thuận, cam kết thời hạn thanh toán bằng các hình thức khác.
 • Phải bồi thường thiệt hại về vật chất  nếu người gửi hàng kê khai không trung thực về tên, tính chất hàng hóa vận chuyển dẫn đến gay thiệt hại cho Công ty.
 • Trong trường hợp người nhận không chịu nhận hàng hoặc nhận hàng không thanh toán cước thì người gửi hàng phải có trách nhiệm giải quyết và thanh toán toàn bộ cước vận chuyển và các chi phí khác phát sinh nếu có.

6. Quyền và nghĩa vụ của Công ty :

 • Được quyền từ chối nhận vận chuyển nếu phát hiện hàng hóa vi phạm điều 1. và điều 2. trong Điều khoản quy định này.
 • Được quyền lưu giữ hàng hóa trong trường hợp người gửi và người nhận không thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước vận chuyển và các chi phí phát sinh được nêu trong hợp đồng hoặc đã thỏa thuận.
 • Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất trong các trường hợp sau:

       + Người gửi hàng kê khai sai tên, tính chất, chủng loại hàng hóa.

       + Hàng hóa bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ.

       + Hàng hóa bị hao hụt hoặc biến chất, biến dạng do đặc tính tự nhiên.

       + Hàng hóa có bao bì không đảm bảo, đóng sai quy cách.

       + Trường hợp bất khả kháng xẩy ra do thiên tai, địch họa, dịch bệnh hoặc vì lý do bảo đảm trật tự, an ninh xã hội, tắc đường vận chuyển không do lỗi của Công ty.

       + Ngoài ra còn có các trường hợp xảy ra thiệt hại một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù Công ty đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và làm hết khả năng cho phép.

 • Công ty có nghĩa vụ bảo đảm an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 • Vận chuyển đến đúng địa chỉ người nhận theo yêu cầu của người gửi hàng.
 • Bồi thường thiệt hại khi để xẩy ra mất mát, hư hỏng hàng hóa do lỗi hoàn toàn của Công ty.